Reklamace

Záruka začíná dnem převzetí výrobku spotřebitelem.
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným, či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením.
Reklamaci lze uplatnit osobně na prodejně nebo poštou. Náklady na dopravu výrobku do prodejny hradí zákazník, dopravu zpět hradí prodejna. Vždy je nutné připojit vyplněný reklamační list. Reklamační list je přiložen u zboží. O průběhu reklamace je zákazník vyrozuměn.

Zpět do obchodu